9-11 ABRIL 2024
FIRA BARCELONA - GRAN VÍA
Speaker

Lluís Núñez Chaves

Position:

Responsable de procesos e industrialización

Company:

Tallfusta

Lluís Núñez Chaves

Diseño, fabricación y montaje en obra de viviendas industrializadas en madera.