9-11 ABRIL 2024
FIRA BARCELONA - GRAN VÍA

Qualitat 4.0: Processament de big data

  • 10/04/2019
  • 11:30 - 12:45
  • Comparte esta sesión:

L’anàlisi de les dades emeses pels equips, operadors i processos es revela com un element clau per a la detecció prematura de desviacions de la qualitat del producte manufacturat. Quan aquest anàlisi es complementa amb eines de machine learning, el potencial de predicció s’eleva exponencialment, interpretant els canvis de variabilitat històrics com a pas previ a la no conformitat que evitem. Diverses propostes de gestió de qualitat automatitzada seran presentades per actors destacats en l’àmbit de qualitat.