18-20 ABRIL 2023
FIRA BARCELONA - GRAN VÍA
Speaker

Ramon Quirós Menéndez

Position:

Cap de Producte IMA

Company:

Phoenix Contact

* Ciberseguretat i Xarxes Ethernet * Tecnologia de Comunicació Industrial (Convertidors de Protocol, Comunicació Remota, Wireless..) * Sistemes de Control i Programari * Sistemes d’E/S * Seguretat funcional (relés de seguretat, mòduls de seguretat configurables, E/S segures, etc.) * Components i sistemes de bus de camp * HMIs i PCs industrials * Il·luminació i senyalització industrial