18-20 ABRIL 2023
FIRA BARCELONA - GRAN VÍA

DASSAULT SYSTEMS : Optimització topològica a través de Structural Generative Design

  • 31/03/2022
  • 11:30 - 11:45
  • Workshop Arena
  • Comparte esta sesión:

Dassault Systèmes disposa d’un conjunt d’eines a la plataforma 3D Experience enfocada a l’optimització topològica de peces, tanta per a processos additius, mecanitzat o càsting. Aquestes eines permeten dissenyar i analitzar les peces segons els esforços a què seran sotmesos.