9-11 ABRIL 2024
FIRA BARCELONA - GRAN VÍA
  • 20/04/2023
  • 16:45 - 17:15
  • Auditorium Amada
  • Premium VIP Pass
  • Comparte esta sesión:

Els resultats de la investigació ja posen de manifest que la tecnologia de Friction Steer Welding, FSW, serà una de les més esteses els pròxims anys. Per conèixer més detalls i saber millor quan i com aplicar-la, hem definit aquesta sessió. En ella, a més, presentarem també les innovacions en l’àmbit del High Vacuum Brazing.

Speakers

Jesús Peña Rodríguez

Jesús Peña Rodríguez

Meltio M450 Support Manager

Meltio3d

Modera:

Òscar Iñigo

Òscar Iñigo

Director de Programa

Advanced Factories & AMT – Advanced Machine Tools