9-11 ABRIL 2024
FIRA BARCELONA - GRAN VÍA
Speaker

Alba Serra Gibert

Position:

Directora General

Company:

Lactia Agroalimentaria

El meu nom és Alba Serra Gibert, amb un Grau en Economia en la Universitat Pompeu Fabra i un Màster en Auditoria i Desenvolupament Directiu en IDEC. He treballat com a Auditoria Sènior en Deloitte Barcelona, posteriorment com Controller Financera en Gestmusic Endemol, i finalment, em vaig incorporar per a començar el projecte de Làctia Agroalimentària en 2018 implementant i coordinant el Departament de Finances i Sistemes, per a en 2021, prendre el relleu a la Direcció General de la Planta de Vidreres.