9-11 ABRIL 2024
FIRA BARCELONA - GRAN VÍA
Speaker

Ibai Pertika Garai

Position:

Director Unitat repcon Configurator

Company:

Semantic Systems

Enginyer Superior de Telecomunicacions. Més de 18 anys d’experiència en consultoria, direcció i gestió de projectes de configuració de productes, tant en l’àmbit comercial com en l’industrial. Product Manager i Director de la unitat repcon Configurator.