9-11 ABRIL 2024
FIRA BARCELONA - GRAN VÍA
Speaker

Iñaki Goitia Calzada

Position:

Product Manager

Company:

Bosch Rexroth

Estudis: Enginyer Industrial.
1999-2023: Enginyer de projectes a Bosch Rexroth S.L.

Responsabilitats addicionals:
– Responsable de la digitalització al departament hidràulic
– Gestor tècnic-comercial de la família CytroX (equipament de última generació)
– Director de vendes de noves aplicacions.