9-11 ABRIL 2024
FIRA BARCELONA - GRAN VÍA
Speaker

Iñigo Agote Beloki

Position:

Director de Projectes

Company:

Tecnalia

Dr. Iñigo Agote Beloki. (Sant Sebastià /1970). Llicenciat i Doctor en Ciències Químiques per la Universitat del País Basc UPV/EHU en 2001. Director de projectes amb més de 25 anys d’experiència i responsable de la Plataforma de Materials per a Condicions Extremes. S’ha especialitzat en la fabricació i desenvolupament de processos pulvimetalúrgics i ceràmics; (incloent els processos de Fabricació Additiva), processos d’unions i projecció tèrmica.