18-20 ABRIL 2023
FIRA BARCELONA - GRAN VÍA
Speaker

Pello Gámez Idoate

Position:

Consultor Sènior, Expert en Sistemes d'Informació per a la indústria

Company:

ZEO Technology

Durant els últims 17 anys he estat treballant en diferents posicions relacionades amb la implementació de solucions tecnològiques en diferents àrees de producció i negocis. La indústria està experimentant grans canvis, estretament vinculats a l’evolució tecnològica. La necessitat de treballar amb dades fiables per eliminar ineficiències en la producció industrial és àmpliament difosa en el sector industrial, prioritzant les inversions en aquest sentit.

Sessions: