9-11 ABRIL 2024
FIRA BARCELONA - GRAN VÍA
Speaker

Xavier Pi

Position:

Pdt. GT IoT & Embedded Systems

Company:

Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya

Apassionat dels bessons digitals (Digital Twins) i de la Internet de les coses (i els embedded systems) com a factors centrals de la 4a revolució industrial, fomentant