9- 11 ABRIL 2019
BARCELONA - CCIB

La fabricació avançada per industries d’alt rendiment

Automatizació Industrial

Màquina eina: tall, deformació, làser, perforació, eliminació de xip, conformat, plasma, fresadora, estampat, torn, polidor, premsa.

Robòtica: Cobots (robòtica col·laborativa), plataformes mòbils, robòtica industrial, sanitàries.

Automatització: sistemes de control, PLC, industrial automàtic.

Components i accessoris: Maquinari i programari per a la gestió de plantes industrials, caixes elèctriques, components per a automatització flexible, accessoris mecànics, hidràulics, elèctrics i electrònics.

Materials: plàstic, metall, acer, xapa, ceràmica, composite, materials intel·ligents, economia circular, grafè, recobriments i tractaments tèrmics.

Intralogística i transport: sistemes de palatització i emmagatzematge intel·ligents, sistemes de posicionament, vehicles terrestres autònoms, avions industrials.

Digital Manufacturing

3D Printing: Disseny, prototipatge, producció en massa i personalització de producte.

Manteniment predictiu: anàlisi de vibracions, ultrasons, termografia, anàlisi de lubricació, tribologia, anàlisi de màquines alternatives, monitorització de grans màquines elèctriques, anàlisi de motors d’inducció elèctrica (ESA i MCA).

Software Industrial: MES, PLC, ERP, analítica de dades…

Metrologia i control de qualitat: Tecnologia de mesura, sistemes òptics, integració de metrologia en línia de producció, fabricació zero defectes…

Nanotecnología: Investigació, aplicacions i desenvolupament.

Eficiència energètica: sistemes experts de gestió energètica, cicle energètic industrial, emmagatzematge d’energia industrial, energia renovable, energia fotovoltaica, energia eòlica, recuperació d’energia industrial, energia geotèrmica.

Fabricación Avanzada para Plantas de Alto Rendimiento