29-31 MARCH 2022
BARCELONA - CCIB
Maksym Plakhotnyuk

Maksym Plakhotnyuk

Founding CEO

Atlant