29-31 MARZO 2022
BARCELONA - CCIB
Maksym Plakhotnyuk

Maksym Plakhotnyuk

Founding CEO

Atlant