29-31 MARZO 2022
BARCELONA - CCIB
Xavier Ferras

Xavier Ferras

Profesor Innovación

ESADE