Save the date! 8-10 Abril 2025 | FIRA BARCELONA - GRAN VÍA

La segona conferència de GREENOMED tindrà lloc l’11 d’abril de 2019 a Barcelona. L’esdeveniment reuneix els actors regionals de les regions MED en particular empreses i clústers i ofereix una oportunitat d’exploració de sinergies i col·laboració entre els agents industrials per als temes i tecnologies de fabricació verdes més innovadors.

Durant la sessió matinal, els participants tenen l’oportunitat de comprendre el concepte i el plantejament del projecte GREENOMED i conèixer les experiències de la regió de Llombardia i de Catalunya com a co-coordinadors del programa pilot Vanguard Efficient and Sustainable Manufacturing A més, durant la sessió del panell, experts representants dels diferentes stakeholders, empreses, clústers i responsables polítics, debatiran sobre l’impuls de la col·laboració interregional per a la competitivitat per donar suport a les empreses en la implementació de tecnologies ecològiques innovadores.

Durant la tarda, els participants tindran l’oportunitat d’assistir a les sessions de treball temàtiques que tenen com a objectiu iniciar una discussió entre empreses i clústers de diferents regions MED sobre les implicacions i l’aplicació de les tecnologies de fabricació verdes al voltant de 5 temes de plàstics, economia circular, eficiència energètica , fabricació agroalimentària i bioeconomia. La segona part de la sessió de la tarda es dedica a una sessió de matchmaking per proporcionar l’oportunitat de treballar en xarxa i explorar possibles col·laboracions entre els agents industrials.