3-5 MARÇ 2020
BARCELONA - CCIB

Les dades de la industria

Les dades de la industria

Unes dades de la indústria en creixement…

 

Les vendes de màquina-eina a Espanya arribaren als 1.690 milions d’Euros al 2017

Al 2017, la producció de màquina-eina aconseguí incrementar-se un 13%

Espanya té més de 35.000 robots industrials instal·lats

Cada any, el nombre de robots instal·lats s’incrementa un 6%

Espanya és un país en creixement, amb una puntuació de 55 a l’Índex de Producció Industrial

Espanya ocupa el lloc 14 al ranking europeu de 28 països

Les empreses digitalment avançaades aconsegueixen reduïr els costos un 4%,
a més a més, augmenten la facturació anual un 6%