18-20 ABRIL 2023
FIRA BARCELONA - GRAN VÍA
Exhibit at Advanced Factories

Memòria post-show edicions anteriors

Sobre la darrera edició