9-11 ABRIL 2024
FIRA BARCELONA - GRAN VÍA
Advanced Factories Showroom

Memòria post-show edicions anteriors

Sobre la darrera edició