Save the date! 8-10 Abril 2025 | FIRA BARCELONA - GRAN VÍA

Industry 4.0 Congress 2024

Congrés Nacional de Gestors de Polígons Industrials

Advanced Factories acollirà una nova edició del Congrés Nacional de Gestors de Polígons Industrials. Es tracta d’una activitat emmarcada en l’Industry 4.0 Congress en la qual comptarem amb la participació de representants de diversos ecosistemes industrials d’Espanya amb la finalitat de posar en comú les principals dificultats amb què es troba cadascun d’ells, i les solucions més innovadores que s’han implementat.

 

En aquesta nova edició, Advanced Factories reforça la rellevància i el protagonisme d’aquest fòrum, molt necessari per a impulsar la impulsar la transformació digital de les zones industrials del nostre mercat, impulsant la implantació de bones infraestructures de mobilitat de mercaderies, alta connectivitat i bones connexions de 5G per a les fàbriques, millorar la transferència tecnològica entre els membres de les àrees industrials, o fomentar la col·laboració i les sinergies entre les empreses que conformen un PAE són els principals reptes que han de liderar els gestors de polígons industrials. El Congrés Nacional de Gestors de Polígons Industrials comptarà en 2024 amb la participació de la Coordinadora Espanyola de Polígons Empresarials – CEPE com a entitat co-organitzadora.

 

I és que, a pesar que la indústria 4.0 està clarament implantada a les nostres fàbriques, i la digitalització abraça tots els àmbits de la nostra vida, si centrem la mirada en el conjunt d’àrea econòmica que representen els polígons industrials, observem que en la seva gran majoria encara presenten mancances de digitalització. de connectivitat, i és el que és més, ofereixen enormes oportunitats de crear sinergies i treballar la col·laboració, acostant-se així l’era de la indústria 5.0.

 

Per tot això, fins al 5 de febrer de 2024, el comitè organitzador del congrés està obert a rebre qualsevol candidatura que aporti noves idees inspiradores i disruptives, i especialment casos d’èxit i projectes que inspirin als gestors de polígons industrials aportant solucions de sostenibilitat i competitivitat.

Principals temàtiques

  • Planificació Urbanística: Explorarem estratègies i millors pràctiques per a una planificació urbanística intel·ligent que promogui el creixement econòmic, l’accessibilitat i l’harmonia amb l’entorn.
  • Polígon Empresarial de Qualitat “Q”: Descobrirem els criteris i estàndards que defineixen a un polígon empresarial de qualitat, amb un enfocament especial en la satisfacció dels usuaris i l’excel·lència en la gestió i infraestructura.
  • Energia: Presentarem enfocaments per a la gestió eficient de l’energia, incloent-hi solucions renovables, que contribueixin a la reducció de costos i al compromís ambiental
  • Seguretat: Abordarem les estratègies més avançades per a garantir la seguretat en els polígons empresarials, des de sistemes de vigilància fins a mesures de ciberseguretat, per a protegir els actius i la integritat de les empreses.
  • Mobilitat, logística i transports: Explorarem tendències i solucions innovadores per a la mobilitat dins dels polígons, projectes d’optimització i eficiència del flux de vehicles i promoció d’alternatives sostenibles, com l’ús compartit de vehicles elèctrics
  • Gestió de Residus: Ens submergirem en les pràctiques més efectives per a la gestió responsable de residus en els polígons, contribuint així a la sostenibilitat ambiental i al compliment de normatives.
  • Col·laboració Público-Privada: Analitzarem com la col·laboració efectiva entre els sectors públic i privat pot impulsar el desenvolupament de polígons empresarials, fomentant la inversió i la creació d’entorns propicis per a la innovació.
  • Gestió Mancomunada de Polígons Empresarials: Analitzarem com la col·laboració entre diferents polígons pot potenciar l’eficiència en la gestió de serveis comuns, generant sinergies beneficioses per a totes les empreses involucrades, així com la difusió de programes i iniciatives que fomenten les sinergies entre empreses i el seu entorn pròxim (àrees econòmiques, municipis i AAPP).
  • Digitalització i connectivitat: Solucions, projectes i iniciatives agrupades que afavoreixin la transformació digital en els Polígons d’Activitat Econòmica

Envia la teva candidatura