3-5 MARÇ 2020
BARCELONA - CCIB

Perfil visitants

Perfil visitants

Els perfils de la demanda són:

Experts industrials reunits en el més innovador esdeveniment industrial que pretenen dissenyar, optimitzar i millorar la productivitat del seu centre de producció i convertir-lo en un centre altament productiu, augmentant la seva competitivitat, gràcies a l’adquisició de l’última tecnologia.

 • Empresaris Industrials, Executius i Gerents del Sector Industrial
 • Tècnics, directors de producció, departaments de R+D industrials

Que busquen innovació, assessorament, solucions Industrials, nous models de fabricació i contactes per les seves empreses. Compren equips per transformar (Robòtica, Deformació Metàl·lica, Mecanismes, Automatització, Tecnologia…).

 • Governs i ministres d’Indústria, Departaments d’impuls industrial i internacionalització de les AAPP

Que busquen impulsar les polítiques de Re-Industrialització d’Europa.

 • Centres Tecnològics i de Recerca, Universitats

Que busquen presentar innovacions, i transferir coneixements a les empreses.

 • Inversors Privats, Business Angels, Corporate Ventures, Banca Tradicional

Que busquen projectes empresarials amb projectes d’expansió i necessitat de capital.

 • Organismes Internacionals

Que busquen impulsar polítiques mediambientals i la reducció d’emissions de CO2 Industrials a l’atmosfera. IETA, World Bank, BEI, UN,…

Els sectors de la demanda són:

 • Aeronáutica
 • Armament i defensa
 • Automoció, autoparts i la seva industria auxiliar
 • Béns d’equip
 • Construccions metàl·liques
 • Electrònica i electricitat
 • Energia: solar, fotovoltaica, eòlica
 • Ferroviari i la seva indústria auxiliar
 • Fabricació d’equips i components per a altres sectors industrials
 • Fabricació de maquinària diversa (agrícola, tèxtil, elevació …)
 • Fabricació eines i subministraments industrials
 • Enginyeria, desenvolupament de producte i serveis tècnics industrials
 • Metal·lúrgia
 • Motlles i matrius
 • Muntatges industrials
 • Naval
 • Siderúrgia
 • Subcontractació (treballs d’arrencada, de xapa i de mecanització)
 • Etc.