8-10 ABRIL 2025 | FIRA BARCELONA - GRAN VÍA

APM OUI! – ’10 True Facts’ d’un ERP per a la Gestió Industrial 4.0

Wed 10 Apr | 13:00 - 13:15

La gestió empresarial industrial està implícita en la tecnologia ERP.