8-10 ABRIL 2025 | FIRA BARCELONA - GRAN VÍA

Castilla y León: The instruments of its industrial competitiveness

Wed 10 Apr | 12:00 - 12:45

Castella i Lleó com a regió industrial convidada a Advanced Factories 2024, ens acostarà el nodrit ecosistema industrial que posseeix i ens mostrarà els instruments que està duent a terme per acompanyar i potenciar en un creixement dels seus ecosistema de manera constant, sòlida i estable.