8-10 ABRIL 2025 | FIRA BARCELONA - GRAN VÍA

Ciberseguretat en plantes intel·ligents: com protegir la nostra infraestructura industrial?

Wed 10 Apr | 16:30 - 17:15

Les estratègies i pràctiques més actuals s’exploraran per salvaguardar les instal·lacions industrials i els sistemes de producció contra atacs cibernètics. Es discutiran casos d’estudi, eines d’última generació i marcs de treball efectius dissenyats específicament per a l’entorn industrial.