8-10 ABRIL 2025 | FIRA BARCELONA - GRAN VÍA

Digital Innovation Hubs: innovació digital a disposició de PIMES

Tue 09 Apr | 16:45 - 17:40

Els Digital Innovation Hubs, DIH, són punts de trobada perquè les pimes coneguin les noves tecnologies d’Indústria 4.0, les provin i analitzin millor la seva implementació en els seus propis processos productius, o serveis. A Europa hi ha 288 DIH que acosten les innovacions tecnològiques a les pimes, de manera oberta, transversal i fins i tot integrant diferents d’elles per a donar millor servei. El Ministeri d’Indústria, a través de la EOI, té un programa de suport financer a les pimes que desitgin beneficiar-se d’aquests DIH. En la sessió coneixerem amb major detalls aquestes ajudes i exemples d’èxit.