Save the date! 8-10 Abril 2025 | FIRA BARCELONA - GRAN VÍA

EXOBRAIN – Cròniques d’una mort anunciada i com evitar-la

Thu 11 Apr | 10:00 - 10:15

La nostra proposta de millora es basa en la necessitat de les empreses industrials de modernitzar els seus processos per no quedar-se enrere en una indústria que està en constant canvi i evolució, la qual cosa requereix agilitat per adaptar-se i respondre a les necessitats que es presenten.

Speaker