Save the date! 8-10 Abril 2025 | FIRA BARCELONA - GRAN VÍA

La Revolució Cognitiva: Innovació i Globalització en l’Era de la Intel·ligència Artificial

Tue 09 Apr | 10:00 - 10:45

La intel·ligència artificial està provocant una revolució cognitiva sense precedents, que introdueix noves claus en el desenvolupament científic. L’existència de sistemes digitals capaços de generar coneixement expert pot accelerar els descobriments científics com mai abans des de la Il·lustració. La intel·ligència artificial resoldrà problemes matemàtics, optimitzarà sistemes energètics, preveurà l’evolució de malalties o descobrirà nous materials. Per això és una tecnologia d’interès geoestratègic. L’era postglobal serà una era d’intensa competència en sectors d’alta tecnologia.

Speaker
Xavier Ferràs

Xavier Ferràs

Director Executiu MBAs

ESADE