8-10 ABRIL 2025 | FIRA BARCELONA - GRAN VÍA

Leading Yourself and Others in Times of Constant Change

Wed 10 Apr | 10:00 - 10:45

Language: Simultaneus translation

Aquesta ponència de Conor Neil explora estratègies per a l’efectivitat en el lideratge personal i d’equip enmig de ràpids avanços tecnològics i canvis.