8-10 ABRIL 2025 | FIRA BARCELONA - GRAN VÍA

Manteniment predictiu aplicant BIG DATA i IIoT. Una experiència industrial d’èxit

Thu 11 Apr | 15:30 - 16:30

Aquest cas d’èxit oferirà una perspectiva pràctica sobre com implementar amb èxit noves tecnologies com el Big Data o l’IIOT en entorns industrials reals. Els participants compartiran amb l’audiència lliçons apreses, millors pràctiques i resultats tangibles en l’optimització d’operacions industrials.