8-10 ABRIL 2025 | FIRA BARCELONA - GRAN VÍA

MYTRA – Plataforma Edge Computing per a la digitalització industrial: casos i aplicacions pràctiques

Thu 11 Apr | 11:00 - 11:15

Plataforma informàtica de vora per a la integració de nous sistemes de control i ciberseguretat, amb gestió centralitzada i remota. Mostrem casos d’ús reals de sistemes de vora i aplicacions integrades en informàtica per a la detecció d’intrusions, el control d’actius, l’eficiència energètica…