8-10 ABRIL 2025 | FIRA BARCELONA - GRAN VÍA

Normes normatives i de ciberseguretat: impacte i compliment

Wed 10 Apr | 17:15 - 18:00

Explorarem les regulacions més rellevants, com ara NIS2, CRA, Directiva de Seguretat de Maquinària i AI Act, entre d’altres, i la seva influència en l’estratègia de seguretat de les organitzacions. Abordarem la importància de la governança en l’adopció de la tecnologia per protegir els actius i mitigar els riscos dels processos crítics i de la cadena de subministrament en un entorn cada vegada més digitalitzat i hiperconnectat.