8-10 ABRIL 2025 | FIRA BARCELONA - GRAN VÍA

Polígons Empresarials: Cap on anem? Present i futur; Rehabilitació de terrenys/actius en desús. Reptes i Oportunitats

Thu 11 Apr | 10:45 - 12:15

Tractarem amb exemples reals la promoció del desenvolupament del sòl industrial per atraure inversions, generar ocupació i reforçar el teixit empresarial. Abordarem el programa de recuperació i reutilització de sòls en desús per fomentar l’activitat econòmica i la sostenibilitat ambiental.