8-10 ABRIL 2025 | FIRA BARCELONA - GRAN VÍA

Qui ajuda a les pimes en la transformació digital?

Wed 10 Apr | 12:10 - 12:55

Les ajudes de CDTI a la innovació tecnològica permeten a les pimes dur a terme els seus projectes innovadors de transformació digital, així com a les startups emergents a través de les tecnologies Industry 4.0. Presentarem tres casos industrials d’èxit que explicaran la seva experiència amb aquest tipus de suport financer. A més, el CDTI explicarà els instruments que estaran a disposició de les pimes en els propers mesos.