8-10 ABRIL 2025 | FIRA BARCELONA - GRAN VÍA

SMARTMON – Digitalització de màquines antigues

Thu 11 Apr | 11:00 - 11:15

Controlar la producció, prendre dades i digitalitzar màquines antigues.