8-10 ABRIL 2025 | FIRA BARCELONA - GRAN VÍA

The Metaverse and AI: The Future of Businesses in the Digital Age

Wed 10 Apr | 13:15 - 14:00

Language: Simultaneus translation

El Paper del Director de Tecnologies de la Informació. Estudi de Cas: Blendhub – Analitzarem com els Directors de Tecnologies de la Informació (CIOs) exerceixen un paper crucial en la definició i adopció d’estratègies que integren aquestes tecnologies emergents en el teixit empresarial, examinant el cas pràctic de Blendhub.