8-10 ABRIL 2025 | FIRA BARCELONA - GRAN VÍA

Transformació de models de negoci: Servitització mitjançant tecnologies digitals

Tue 09 Apr | 15:30 - 16:15

S’aproximarà a com evolucionen les empreses cap a models de negoci orientats a negocis, aprofitant tecnologies digitals com IoT, AI i Analytics de dades per oferir solucions orientades a resultats i experiències personalitzades per als clients.