9-11 ABRIL 2024
FIRA BARCELONA - GRAN VÍA

Advanced Factories posa a disposició d’expositors i visitants un servei exclusiu d’assessorament financer gratuït.

Aquest servei estarà gestionat per l’Institut Català de Finances (ICF), que estarà present durant tota la fira per atendre les necessitats de finançament dels expositors i visitants que ho desitgin. Els professionals de l’ICF oferiran un servei exclusiu d’assessorament amb l’objectiu de buscar la millor solució de finançament per cobrir les necessitats de cada empresa.

L’ICF disposa d’una línia de préstecs amb el tipus d’interès bonificat per a la Indústria 4.0 per finançar a llarg termini projectes d’inversió; l’ús intensiu de tecnologies de la informació i les comunicacions en els processos i el finançament de projectes de recerca, desenvolupament i innovació en aquest àmbit.

Les característiques principals del servei són:

  • Assessorament gratuït, estudi de les necessitats de finançament i anàlisi financer individualitzat.
  • Finançament per a les operacions de compra-venda que es puguin tancar durant la fira.
  • Condicions adaptades a les necessitats del seu negoci.

Per sol·licitar una cita prèvia exclusiva, només cal enviar un correu a consultes@icf.cat o bé trucar al telèfon 933428422