8-10 ABRIL 2025 | FIRA BARCELONA - GRAN VÍA

UPM – Approductivity 4.0. La suite integral de la Indústria 4.0: Definició d’estàndards, equilibrats de càrregues de treball estàtic i dinàmic, monitoratge d’avanç de la producció i càlcul de KPI i incentius en temps real

Tue 09 Apr | 17:45 - 18:00

Es tracta d’una presentació pràctica, basada en exemples reals sobre com, gràcies a la suite Approductivity 4.0, tot integrat en una única plataforma orientada a la millora de la productivitat i de l’eficiència, es disposa de tot allò necessari per a planificar la producció de manera flexible (simulació d’infinits escenaris), per a documentar els processos productius, monitorar l’avanç de la producció per detectar, en temps real, les possibles desviacions i, en cas necessari prendre mesures correctives (concepte d’equilibrat dinàmic). Tanmateix es definiràn i calcularan els indicadors de gestió industrial (OEE, eficiència, rendiment, qualitat, polivalència, etc.) i els eventuals incentius.