Save the date! 8-10 Abril 2025 | FIRA BARCELONA - GRAN VÍA
Speaker

Ana Alzola

Position:
Responsable de l'Estratègia de Protecció del Sòl
Company:
Sociedad Pública de Gestión Ambiental del Gobierno Vasco (IHOBE)
Ana Alzola

Llicenciada en ciències, especialitat química per la Universitat del País Basc. Després de finalitzar el període de formació completat a la Universitat d’Agricultura de Wageningen (Països Baixos) i al centre tecnològic GAIKER em vaig incorporar a l’equip de sòls d’IHOBE que en aquell moment, a principis dels anys noranta, començava a redactar el primer pla de sòls contaminats.

Sessions