9-11 ABRIL 2024
FIRA BARCELONA - GRAN VÍA
Factories of the Future Awards

Reconeixement a la innovació

Aquest certamen que reconeix el treball, el lideratge i la transformació d’aquelles empreses que aposten per la innovació i s’adapten a la nova era de la indústria 4.0 compta amb 5 categories enfocades en les àrees de model de negoci, nous productes, equips, processos operatius, experiència de client o investigació i innovació.

Categories a premiar:

A. Lideratge en la transformació digital de la planta industrial

Aquesta categoria es destina a reconèixer a empreses que han realitzat una transformació dels seus processos incorporant la digitalització i les tecnologies 4.0 (ciberseguretat, digital twin, IOT, cloud industrial, data analytics, automatització…) en les seves operacions o àrees de gestió.
El projecte presentat haurà d’estar implantat en la data de tancament de les candidatures.

B. Millor equip industrial per a la fàbrica del futur

El premi al Millor equip o sistema industrial per a la fàbrica del futur reconeix aquelles solucions de proveïdor que permeten la implantació de maquinària avançada o sistemes innovadors que incorporin la digitalització i automatització en les indústries com a element clau per a la competitivitat de les empreses client. Serà un requisit indispensable que els productes o serveis es troben ja implantats en almenys dues empreses a la data de tancament de candidatures.

C. Sistema de fabricació més sostenible

Aquesta categoria està destinada a premiar el desenvolupament d’equips de mecanitzat, conformat o transformació metàl·lica de baix consum i emissions, tendent a la reducció radical de l’ús d’energia mitjançant la implementació de tecnologies com a recuperació, motors síncrons, start & stop, automatització , sensórica, Machine Learning… Els equips i màquina-eina candidats són cridats a erradicar l’emissió d’efluents mitjançant el treball en sec, amb una visió per la minimització de les pèrdues de lubrificants o generació de condensats a l’atmosfera. La categoria està oberta als sistemes basats en tecnologia additiva. En tots els casos es valorarà una interacció humà-màquina que prioritzi la seguretat i la integritat d’operadors a càrrec del sistema, afavorint una intervenció àgil (assistents, visualització de dades). Finalment la capacitat per a una fabricació sense desviacions/sense defectes, evitant el balafiament de recursos serà el quart eix de la valoració de candidats.

D. Startup més disruptiva en l'àmbit industrial

El premi a la Startup més disruptiva en l’àmbit industrial està destinat a reconèixer a empreses de nova creació i projectes d’emprenedoria amb una trajectòria inferior als 6 anys amb una proposta de valor en l’àmbit industrial i les tecnologies de fabricació. El premi es destina tant a proveïdors de solucions industrials com empreses fabricants i de manufactura.

E. Investigació i desenvolupament d'intel·ligència artificial aplicada en plantes industrials

Aquesta categoria està destinada a desenvolupaments en l’àmbit de la intel·ligència artificial (AI) en processos industrials i de producció. Es valoraran els projectes que visualitzin l’impacte transformador de l’ús de tecnologies de processament de llenguatge natural i de machine learning en àmbits transversals com computer vision, manteniment, assistents, solucions contactless. També es valorarà la seva combinació amb solucions de robotització de processos (RPA).
L’escala del projecte inclou implantacions industrials, pilots i proves de concepte.
A la candidatura s’ha d’esmentar la data d’inici i data de finalització

F. Millor projecte de robòtica

Es podran presentar en aquesta candidatura aquells projectes de robòtica a Pimes o grans corporacions industrials preocupades per l’automatització dels seus processos productius. Podran presentar-se també projectes centrats en l’àmbit de la innovació, investigació i desenvolupament (R+D+I) entre empreses industrials, centres tecnològics o fabricants de robòtica. Es tindran en consideració així mateix aquells projectes de solucions de robòtica industrial o robòtica col·laborativa que s’hagin dut a terme a les línies de producció mitjançant sistemes d’integració.

G. Excel·lència en sostenibilitat, ecodesenvolupament industrial i economia circular

Aquesta categoria s’alinea amb els objectius de desenvolupament sostenible marcats per les Nacions Unides i està destinada a reconèixer els millors projectes en l’àmbit de la sostenibilitat industrial. Podran presentar-se aquelles iniciatives i solucions que promoguin el desenvolupament de processos productius més eficients i sostenibles, l’optimització del cicle de vida del producte, la reciclabilitat i la reutilització dels residus. Podran presentar-se també les solucions que afavoreixin la descarbonització, la reducció de la petjada de carboni del producte final i el seu procés productiu, així com aquells projectes que impulsin la relocalització i afavoreixin la producció en entorns locals.

Dates a tindre en compte:

Les propostes poden d’enviar-se fins al 10 de març de 2023 a través d’aquest formulari.

Els finalistes seran comunicats a partir del 12 de març de 2023.

Els guanyadors s’anunciaran a Advanced Factories el dimecres 19 d’abril.