8-10 JUNY 2021
Barcelona - CCIB

El dimarts 9 d’Abril, a l’Advanced Factories tindrà lloc el CATALONIA MARKET 4.0, una activitat que busca apropar al teixit industrial els principals reptes empresarials i sectorials de la indústria catalana que poden representar grans oportunitats d’innovació per a empreses amb solucions i tecnologies de la Indústria 4.0 i de manufactura avançada.

  • Un directiu o un professional d’una empresa industrial que vol conèixer els reptes que les empreses industrials del seu sector estan abordant a través de tecnologies avançades de la producció i de la Indústria 4.0, per ser més competitives i flexibles.
  • Una associació empresarial, un clúster o un professional del món de les tecnologies de fabricació avançada.

Participa al Catalonia Market 4.0 i descobreix els reptes de grans empreses industrials que busquen solucions tecnològiques o que ja estan implementant solucions amb proveïdors locals. Els experts participants parlen sobre l’estat actual, les necessitats i les oportunitats d’innovació que la Indústria 4.0 aporta als diferents sectors de la indústria catalana i donen a conèixer les solucions i capacitats tecnològiques més avançades per a la indústria ofertes pels desenvolupadors locals.

Agenda

11:00h-12:30h Reptes de la indústria manufacturera:

Empreses manufactureres de gran pes industrial a Catalunya presentaran els principals reptes industrials que tenen (associats a la millora de processos industrials i que es poden abordar amb solucions 4.0 o de manufactura avançada).

12:45h-14:00h Innovació 4.0 en els sectors industrials de Catalunya:

Els principals experts de l’ecosistema d’innovació i de la indústria catalana presenten les oportunitats d’innovació existents en diferents sectors industrials de Catalunya que es poden abordar amb solucions 4.0 o de manufactura avançada.

15:30h-17:30h Solucions TECNIO 4.0 per la Indústria:

Ronda de presentacions breus dels agents TECNIO dels desenvolupaments i les capacitats en R+D actualment disponibles per a la indústria, a partir de casos d’ús reals.

*Al final de cada bloc hi haurà un temps de networking perquè els assistents puguin parlar amb els experts que fan les presentacions.