Save the date! 8-10 Abril 2025 | FIRA BARCELONA - GRAN VÍA

Advanced Factories contará con Alemania como País InvitadoLa regió pionera en Indústria 4.0 i en la qual es va encunyar aquest terme no podia faltar a la trobada anual del sector. Alemanya serà el país convidat a Advanced Factories 2018.

Alemanya és la quarta potència econòmica del món, i primera a nivell europeu. Els seus més de 82 milions d’habitants, fan d’Alemanya el més poblat dels estats membres de la Unió Europea.

En l’àmbit industrial, és popularment conegut que Alemanya compta amb gran avantatge sobre altres estats veïns i; de fet, Alemanya és el bressol de la denominada Indústria 4.0 i principal precursora de la mateixa.

Actualment més del 65% de les empreses alemanyes ja utilitzen o planifiquen aplicacions específiques d’Indústria 4.0, segons recull l’informe de seguiment de la iniciativa Platform Industrie 4.0 del Ministeri d’Economia alemany, publicat a l’abril de 2017. Amb la implementació de tecnologies d’Indústria 4.0, solament a Alemanya es preveu un potencial addicional de valor afegit de 425.000 milions d’euros per 2025.

Alemanya avui dia és el hotspot per a temes d’Indústria 4.0, terme que representa ja una marca global.

Algunes dades d’interès:

  • Alemanya és el proveïdor més important de béns i serveis per a Espanya i el segon comprador més important de béns i serveis procedents d’Espanya
  • Les vendes d’Espanya a Alemanya van superar l’any 2016 la quantitat de 29,3 mil milions €.
  • La gran majoria de les exportacions espanyoles a Alemanya provenen d’empreses grans, moltes d’elles filials espanyoles d’empreses alemanyes.