13-15 MARZO 2018
BARCELONA

Horarios

Celebración: 13-15 marzo 2018

Apertura registro visitantes: 09:30 a 18:00 h
Acceso Expositores: 09:00 a 19:30 h

Acceso Visitantes área Exposición :  10:00 a 18:30 h
Acceso Visitantes área Congreso:  10:00 a 18:30 h

Acceso Factories of the Future Awards:  20:30 h