9-11 ABRIL 2024
FIRA BARCELONA - GRAN VÍA
Speaker

Josep Nadal Puigvert

Position:

Cluster Manager

Company:

Clúster de la Indústria d'Automoció de Catalunya (CIAC)