Els últims 16 anys he format part de l’equip de Sandhar a Barcelona on fonem alumini a alta pressió, 100% per al sector de l’automoció. He passat per diferents departaments (Qualitat, Engenyeria, Producció) ha ocupat en els darrers 4 anys la posició de Directora de Planta i recientement la posición com a COO d’Europa.